Petter Hedemann-Larsen pensjonerer seg

Vår kjære kollega Petter har jobbet i oljeavdelingen for Lindberg & Lund AS siden 2014 og har jobbet mot kundene våre innenfor personbil markedet og tyngre sektor.

Petter har i hele sitt yrkesaktive liv jobbet i bilbransjen, så det er mye verdifull kompetanse som nå forlater Lindberg & Lund AS. For å kompensere for dette har Petter den siste tiden jobbet tett sammen med vår nye kollega Nicklas Nielsen som overtar ansvaret for en rekke av Petter sine kunder.

Vi takker Petter for innsatsen og ønsker han lykke til med pensjonist tilværelsen

Nicklas Nielsen tar over for Petter Hedemann-Larsen

Distriktsrepresentant

Mobil: +47 95 80 26 86
nicklas@lindberg-lund.no