ROBOZE ARGO 1000

Roboze lanserer sin nye Hypermelt teknologi for ARGO 1000 3D printer under Formnext

Hypermelt teknologien beskrives som revolusjonerende av Roboze, som antyder at ARGO 1000 utstyrt med Hypermelt, er den største granulat baserte 3D printeren for superpolymerer i verden.

ARGO 1000 ble vist frem for første gang under Formnext messen i 2021. Siden da har den vært under utvikling med nøkkelaktører på markedet, som sier at produksjon av deler større enn 500mm er krevende med dagens teknologi (Fused Filament Fabarication).
På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har Roboze utviklet Hypermelt teknologien.

Roboze mener de kan produsere 10 x raskere og med besparelser opp mot 60%, sammenlignet med filamentbaserte metoder uten å gå på kompromiss når det gjelder nøyaktighet og repeterbarhet med ARGO 1000. Med et printkammer som holder 180°C, et arbeidsvolum på 1000x1000x1000mm, uavhengig doble ekstruder, er Roboze komfortable med at Argo 1000 kan produsere deler i stort format, og høy kvalitet med sine superpolymerer som PEKK, Ultem 9085 eller karbonfiber armert PEEK og PA. Produksjonshastigheten kan komme opp i 2kg/t, noe som reduserer produksjonstiden betraktelig.

«Hypermelt teknologien gir våre kunder mulighet til å produsere store batcher på en konkurransedyktig måte sammenlignet med tradisjonelle metoder, og produsere komponenter opp til 1 kubikkmeter i størrelse til en mye lavere kostnad enn dagens filament teknologi, med opptil 10x hastigheten» sier Roboze ’s daglig leder Alessio Lorusso. «Denne innovasjonen setter standarden for en ny epoke innen additiv produksjon av avanserte materialer».
Simone Cuscito, ansvarlig for forskning og utvikling hos Roboze legger til: «Hypermelt teknologien representerer en ekstraordinær evolusjon innen additiv produksjon, med potensiale til å forandre hvordan vi vil produsere deler i stort format med avanserte materialer. Vi er stolte av det viktige resultatet av hva vi har fått til, takket være innsatsen og visjonen fra Roboze teamet. Vi har tro på at kombinasjonen av Hypermelt teknologien og ARGO 1000 er et vendepunkt i historien om additiv produksjon».

(fra tctmagazin.com av Sam Davies, Oversatt av Biesterfeld Norge AS)

Loading...

Roboze Production Series

Roboze Pro serien er profesjonelle maskiner for industriell bruk.

Kutt kostnader og produksjonstid

Produser tilpassede deler, når du trenger det, der du trenger det. Dette føret til mindre lagerhold og redusert produksjonstid og kost.

Sertifiser delene

Hver eneste del kan sertifiseres takker være logging og dokumentasjon av alle produksjonsparametere.

Unik repeter barhet

Produser deler med eminent nøyaktighet, hastighet og repeterbarhet med Roboze ‘s fullt integrerte teknologisystem.

Materialenes egenskaper

Produser funksjonelle deler for bruk i ekstreme omgivelser, med høy mekanisk styrke og motstand mot termiske og kjemiske påkjenninger.

Roboze ARGO 1000

Les mer

Roboze ARGO 500

Les mer

Roboze Plus PRO

Les mer

Bygget for presisjon

Roboze ‘s additive produksjonsteknologi er bygger på fire ulike prinsipper for å forbedre egenskapene til de produserte delene sammenlignet med konkurrentene.

  • *Belteløs drift med tannhjul og tannstag for kontroll av maskinen i alle retninger, dette gir en presisjon på ned til 10 μm. Dette eliminerer også drift som følge av at drivbelter blir slakke.
  • Høy Viskositets Polymer (HVP) Ekstruder
  • Oppvarmet kammer med uniform varme gradient for jevn oppvarming av delene under produksjon.
  • Bred portefølje av materialer som inneholder superpolymere som PEEK, PEKK og Ultem

Belteløst system
Nøyaktig bevegelse sikres ved bruk av tannhjul og tannstag. Dette sikrer en nøyaktighet på 10 μm og en repeterbar presisjon på 5μm. Dette gjør at svært detaljerte deler kan produseres på alle Roboze ‘s maskiner med høy repeter barhet. I tillegg krever dette systemet mindre vedlikehold.

HVP Ekstruder
HVP ekstruderen er designet spesielt for å fungere med svært viskøse materialer ved å gi så lite friksjon som mulig gjennom dysen og opprettholde temperaturer opp til 450°C, dette minimerer krymp og sørger for å bevare de mekaniske egenskapene til materialet som ekstruders. Optimalisert polymerflyt og temperatur sikrer god kvalitet på produserte deler.

Roboze’s innoative oppvarmede printkammer

Oppvarmet luft kommer inn i kammeret fra to sider og sirkuleres via en vifte i bunnen, for så varmes opp igjen og sendt inn i kammeret.

Roboze‘s oppvarmede printkammer er et resultat av år med utvikling, prototyping og simuleringer. Vi har utviklet en unik løsning som gir lik og stabil temperatur i printkammeret. Oppvarmet luft kommer inn fra to sider og sirkuleres via en vifte i bunnen, for så å varmes opp igjen og blir deretter sendt tilbake inn i printkammeret. Temperaturkontroll er viktig for å oppnå god vedheft mellom de printede lagene. Jevn og riktig temperatur er kritisk når det er snakk om printing av superpolymerer, som for eksempel PEEK. Målet er å oppnå best mulig styrke på produserte deler, og da er solid binding mellom lagene viktig for å oppnå ekstraordinære mekaniske egenskaper. Dette er ett av de viktigste elementene i Roboze‘s teknologiske økosystem (ettersom det har så sterk innvirkning på de mekaniske egenskapene til det ferdige produktet).

Oppvarmet kammer
Det oppvarmede kammeret gir uniform fordeling av varme i hele arbeidsområdet. Kammeret kan holde en kontinuerlig temperatur opp til 180°C med lokale variasjoner innenfor et avvik på 5-10°C

Produser deler med superpolymer og kompositter

Med Roboze’s maskin kan du produsere delene du trenger i løpet av få timer. Roboze‘s additive produksjons teknologi er bygget på fire differensierende teknologier for å øke kvaliteten på delene, sammenlignet med konkurrentene.

Roboze ‘s maskiner kan produsere deler i en rekke ulike materialer, fra høyverdige superpolymerer som PEEK/PEKK til mere dagligdagse varianter som PP/ABS/PLA. Noen av materialene kommer også med forsterkninger som f.eks. karbonfiber for å øke egenskapene.

Les mer

Roboze Professional Series

Roboze Plus PRO

Maskin størrelse
(X)790 x (Y)690 x (Z)1910 mm

Print størrelse
(X)300 x (Y)250 x (Z)220 mm

Presisjon: 15μm / 0.59 mil
Print hastighet: 4000 mm/min

Med Roboze Plus Pro produserer du enkelt funksjonelle deler i superpolymerer og kompositter. 

Nye materialer med høy ytelse 

PRO-serien utvider produksjonsmulighetene takket være de nye Roboze PEKK- og ToolingX CF-materialene. Roboze Plus PRO er en komplett additiv produksjonsmaskin, designet for å øke verdiskapingen og gi nye konkurransefortrinn til din bedrift. 

Produserer nøyaktig og repeterbart. 

Robozes patenterte bevegelsessystem med gir, «Beltless System», har alltid vært synonymt med repeterbarhet og nøyaktighet. Roboze Plus PRO garanterer en presisjon på 15 mikron på de produserte delene. 

 Allsidighet fra alle vinkler. 

Roboze Plus PRO klarer høye temperaturer opp til 150 °C, og med et byggevolum på 300mm x 250mm x 220mm i x-, y-, z-retningen, som sammen med vakuumteknologien garanterer stabilitet og perfekt vedheft av de produserte komponentene gjennom hele prosessen. 

 Kvalitet over industristandarder. 

PRO-seriens industrielle 3D-printere innlemmer «HT Dryer-enheten» som, sammen med de andre innovative elementene i maskinen, har som funksjon å forberede materialet før produksjon, tørke og varme det, og dermed garantere overflatekvalitet og mekanisk ytelse til delene som produseres. 

 Materialer. 

Roboze Plus PRO printer materialer som MATRIX, PEEK, Carbon PEEK, Carbon PA PRO, PEKK, ToolingX CF, PP PRO, Flex-TPU, Functional-NYLON, Strong-ABS, Ultra-PLA. 

Industrielt utstyr

Roboze One Pro er utstyrt med motorer med teknologi som automatisk kan oppdage og korrigere feil som oppstår, dette sikrer nøyaktighet og repeterbare toleranser.

Roboze ARGO 500

Maskin størrelse
(X)1935 x (Y)1436 x (Z)2375 mm

Print størrelse
(X)500 x (Y)500 x (Z)500 mm

Presisjon: 10μm / 393,70 mil
Print hastighet: 5000 mm/min

Produsere store deler.

Integrering i produksjon

ARGO500 er den første 3D printeren for superpolymer utstyrt med PLC teknologi fra B&R (ABB group). Roboze og B&R har samarbeidet for å integrere, for første gang, industriell automatisering inn i 3D-Print systemer dedikert til metallerstatning, noe som får ARGO 500 til å integrere og kommunisere med hele produksjonsarbeidsflyten i smarte fabrikker.

Automatisert kontroll

I ARGO 500 styres alle prosessvariablene på en helt automatisk måte, og eliminerer de manuelle operasjonene og erfaringen som kreves av operatøren – fra nivellering av bygge platen til kalibrering av ekstruderen, fra innsetting og automatisk skifte av filament, tørking og forvarming av materialet. Alt er automatisert og kontrollert og kan holde styrken på metall.

Sterkt som metall

ARGO 500 printer superpolymerer og kompositter som PEEK, Carbon PEEK, ULTEM AM9085F, Carbon PA og mange andre. Dette bringer 3D-print fra prototyping til industriell produksjon. Egenskapene til disse superpolymerene flytter grenser for hva plast kan gjøre, og setter et nytt perspektiv på hva som er mulig med sirkulære råmaterialer.

Roboze ARGO 1000

Maskin størrelse
(X)4500 x (Y)2350 x (Z)2150 mm

Print størrelse
(X)1000 x (Y)1000 x (Z)1000 mm

Produsere store deler.

ARGO 1000 ble vist frem for første gang under Formnext messen i 2021. Siden da har den vært under utvikling med nøkkelaktører på markedet, som sier at produksjon av deler større enn 500mm er krevende med dagens teknologi (Fused Filament Fabarication).
På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har Roboze utviklet Hypermelt teknologien.

Roboze mener de kan produsere 10 x raskere og med besparelser opp mot 60%, sammenlignet med filamentbaserte metoder uten å gå på kompromiss når det gjelder nøyaktighet og repeterbarhet med ARGO 1000. Med et printkammer som holder 180°C, et arbeidsvolum på 1000x1000x1000mm, uavhengig doble ekstruder, er Roboze komfortable med at Argo 1000 kan produsere deler i stort format, og høy kvalitet med sine superpolymerer som PEKK, Ultem 9085 eller karbonfiber armert PEEK og PA. Produksjonshastigheten kan komme opp i 2kg/t, noe som reduserer produksjonstiden betraktelig.

«Hypermelt teknologien gir våre kunder mulighet til å produsere store batcher på en konkurransedyktig måte sammenlignet med tradisjonelle metoder, og produsere komponenter opp til 1 kubikkmeter i størrelse til en mye lavere kostnad enn dagens filament teknologi, med opptil 10x hastigheten» sier Roboze ’s daglig leder Alessio Lorusso. «Denne innovasjonen setter standarden for en ny epoke innen additiv produksjon av avanserte materialer».
Simone Cuscito, ansvarlig for forskning og utvikling hos Roboze legger til: «Hypermelt teknologien representerer en ekstraordinær evolusjon innen additiv produksjon, med potensiale til å forandre hvordan vi vil produsere deler i stort format med avanserte materialer. Vi er stolte av det viktige resultatet av hva vi har fått til, takket være innsatsen og visjonen fra Roboze teamet. Vi har tro på at kombinasjonen av Hypermelt teknologien og ARGO 1000 er et vendepunkt i historien om additiv produksjon».

Roboze utvalgstabell for materiell

Tabellen nedenfor gir en oversikt over noen viktige materialegenskaper til Roboze-materialer og deres egnethet avhengig av hva slags materialegenskaper som er viktigst for deg.

Materialegenskaper er oppført på en egnethetsskala fra 1 til 5, der 1 er minst egnet og 5 er best egnet. Alle tekniske datablader for materialer er tilgjengelige på forespørsel.

Key material properties are listed on a scale of suitability from 1 to 5, where 1 is least suited and 5 is most suited. All materials technical datasheets are available on request.

Contact us

GEIR JARLE JENSEN
GEIR JARLE JENSENSales Manager Additive Manufacturing • Additiv Produksjon
Mobil: +47 92 24 04 88
geir@biesterfeld.no
JON FREDRIK ARNESEN
JON FREDRIK ARNESENTeknisk leder Roboze
Teknisk support
Mobil: +47 99 12 85 16
jon@biesterfeld.no

Oppsummering av NCAM2024 i Hammerfest

3 april, 2024|0 Comments

Oppsummering av NCAM2024 Slipp løs innovasjon: Et tilbakeblikk på Biesterfeld Norge sin vellykkede NCAM2024 konferanse. I en tid der innovasjon og teknologi går sammen for å redefinere grensene for produksjon, har den [...]

NCAM2024 i Hammerfest

1 mars, 2024|0 Comments

Biesterfeld Norge tydelig tilstede på AM-konferansen i Hammerfest. Norwegian Additive Manufactoring Cluster (NCAM) ønsker velkommen til NCAM2024 - Nasjonal konferanse for additiv produksjon (AM) som arrangeres den 11. til 13. mars på [...]

Roboze Plus Pro-Unboxing

12 januar, 2024|0 Comments

Unboxing Roboze Plus pro Med Roboze Plus Pro produserer du enkelt funksjonelle deler i superpolymerer og kompositter. Nye materialer med høy ytelse PRO-serien utvider produksjonsmulighetene takket [...]