SMART LUBRICATION FRA PULSARLUBE

Smøring er en særdeles viktig komponent i vedlikeholdet av maskiner og utstyr innen alle industrielle og kommersielle settinger. Enten det er i et  produksjonsanlegg, i transportsektoren, kraner eller offshore-operasjoner, er korrekt smøring avgjørende for å sikre best mulig ytelse og lengst mulig levetid for maskiner og utstyr. I denne sammenhengen har smøreapparater fra Pulsarlube vist seg svært effektive og pålitelige.

Pulsarlube tilbyr en rekke smarte smøreløsninger til alle typer industri der det smøres med fett eller oljer. Alt fra smøreapparat med vibrasjonssensor som føler når maskinen går, til EX godkjente og PLS- og Bluetooth-styrte apparater. Felles for alle disse smøreapparatene er at de monteres rett på smørepunktet. Hvis det er vanskelig eller for trangt til å plassere de på selve smørepunktet, kan de monteres via slanger eller rør til smørepunktet.

Pulsarlube for fett har et arbeidstrykk på opp til 60 bar og kan fordeles på opp til 8 smørepunkter fra et apparat via Pulsarlubes smarte fordelingsblokk. Denne blokken måler mengde slik at alle smørepunktene får likt volum smøring uavhengig av avstand til smørepunktet og programmeres enkelt via LCDskjerm og kontrollknapper. Enkelte modeller kan også programmeres via app eller PLC.

Med Pulsarlubes app kan du enkelt stille inn den ønskede tiden for dosering til ditt smørepunkt og overvåke smørepunktet (minimum driftstid kan settes til 1 mnd, maksimum driftstid 12 mnd). Du vil få et varsel når det nærmer seg tid for å skifte slik at du får bestilt refill-kit i tide. Et refill-kit består av en fettpose med den størrelsen og typen fett ditt smørepunkt trenger, samt en batteripakke for videre drift. Refill-løsningen er med på å redusere mengden avfall og sikrer god bærekraft. Pulsarlubes løsning for olje rommer 500ml med svært enkel påfylling i gjennomsiktig beholder for enkel visuell kontroll.

Den har 60 bar utløpstrykk og muliggjør lengre smørelkabler og smøring av flere punkter. Løsningen programmeres enkelt via LCD skjerm og kontrollknapper. Alle apparater fra Pulsarlube er IP 54 og er en egen modell for EX soner.

Last ned Pulsarlube produktblader

Ta kontakt for mer informasjon angående Pulsarlube