Elektronikk

Siden 1984 har Biesterfeld Norge levert anerkjente merkevarer og produkter til produksjon og beskyttelse av elektronikk. Alle våre produkter kommer fra solide produsenter i Europa og USA. Dette sikrer kvalitet og egenskaper som igjen hjelper deg med din kvalitetssikring/-styring. For å sikre dine dokumentkrav leverer vi alltid oppdatert teknisk datablad og Sikkerhetsdatablad (SDS) med alle ordre. Nedenfor finner du våre ulike produktgrupper med nyttig informasjon. Vi hjelper deg gjerne videre i din produktutvikling og produksjon.

Elektronikk-innstøpning
Innstøping
Elektronikk-lakk-conformal-coating
Lakk/Conformal coating
Elektronikk- primer
Primer
Elektronikk-lim-sealant
Lim/Sealant
Elektronikk-Fett
Fett
Løsemidler-Solvents
Løsemidler/Solvents
Elektronikk-dispensering
Dispensering
Elektronikk-uv-herdeutstyr
UV-herdeutstyr
Elektronikk-aviation
Aviation

Innstøping

Elektronikk Innstøpning

For å sikre din applikasjon mot fukt, støv og slag, anbefaler vi innstøpning av komponentene. Du får full beskyttelse, og komponentene sikres god støtte. Moderne elektronikkproduksjon resulterer i at komponentene får en mindre dimensjon, med høyere effekt. Varmeledning er ett viktig element og leder varme effektivt bort ut fra varmeledningsgrad.

Våre innstøpingsmasser fra DOW, HUNTSMAN, ELECTROLUBE og SIKA leveres som:

Silikon er ofte anvendt til beskyttelse av elektronikk der det er krav til høy elastisitet, kjemisk bestandighet og i kombinasjon med høy termisk bestandighet (temperatur- range –50/+200 grader Celsius). Innstøpningssilikoner kommer i varianter fra svært myk GEL til hard GEL, sammenlignes med Shore A 80 (Gummi fra bildekk). Silikoner er ikke så diffusjonstett som andre materialer, slik at applikasjoner som er under konstant påvirkning fra vann bør vurdere annen type innstøpning.

Polyuretan er herdeplast som er ett av de mest brukte på markedet. Kjemien kan designes i ulike retninger, og finnes innenfor de fleste industrielle applikasjoner i en eller annen form. I denne kategorien brukes polyuretan som støpemasse innen alt fra fremstilling av prototyper til produkter med ekstreme mekaniske egenskaper. Dette blir brukt blant annet i gruvedrift eller ved annen tung mekanisk industri hvor det er påkrevd høy slitasjestyrke. Polyuretan er en rimelig støpemasse som egner seg godt til elektro-applikasjoner.

Epoksy blir ofte benyttet til beskyttelse av elektronikk, og vi har mange ulike systemer som passer for elektro-spesifikasjoner. Dette er et relativt hardt materiale som tåler stor påkjenning over lang tid. Produktene er optimalisert med fokus på viskositet, varmeledning, hardhet og mekaniske egenskaper, slik at prosess og sluttegenskaper blir optimal. Vi bidrar gjerne med god veiledning gjennom hele prosjektets levetid.

Dine krav til varmeledning, hardhet, fuktbeskyttelse, viskositet og herdetid er avgjørende for veiledning og råd vi gir til deg.”

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Lim / Sealant

Elektronikk Lim Sealant

Det aller meste kan limes. Lim kan også gi mer holdbart feste enn mekanisk feste, ved at det kan ta opp bl.a ødeleggende vibrasjoner bedre, slik at brudd ikke oppstår. Et lim vil fungere både som festemiddel og tetting. I tillegg kan det lede vekk varme, slik at komponenter ikke overopphetes. Lim kan også lede elektrisitet, og vi har tilgang på varianter med ulik elektrisk ledeevne.

Vi er norsk distributør for silikonlim fra DOW, en av verdens største silikonprodusenter. DOW tilbyr mange ulike lim, både 1-komponent og 2-komponent lim. Viskositeter, herdetider, farger, varmeledningsevne, festestyrke og ulike sertifikater er eksempler på egenskaper du kan velge mellom. Siden alle applikasjoner er unike, så kan vi hjelpe deg med forslag til egnet silikonlim til din applikasjon.

Når du trenger silikon som skal motstå oljer og kjemikalier, må fluorsilikon benyttes. Dette er avanserte spesialsilikoner som ikke løses opp av kjemikalier. Dette er relativt kostbare løsninger, men de vil kunne være en svært viktig del av din kvalitetsstyring i produksjonen og når produktet er i bruk.

Kontakt oss for en prat om hvilket type lim som passer best for deg og din produksjon.

Industriell produksjon krever stadig raskere hastighet, noe som gjør UV-herdende lim aktuelt i økende grad. Du trenger da ikke vente timer eller dager på at lim skal herde, før produktet kan gå videre i produksjonslinjen. Limet herder her ved bruk av UV (ultrafiolett) lys (samme teknologi som tannlegene benytter), og det herder i løpet av sekunder. Vi har tilgang på en mengde ulike varianter fra Dymax og Panacol for liming av både plast, metall og glass. Slike lim benyttes der man har mulighet for at lyset kommer til. Om det finnes «skyggeområder» i din applikasjon, så finnes det også UV-lim som har tilleggsherding med luftfuktighet (med lengre herdetider). I tillegg til lim, tilbyr vi også herdeutstyr fra begge produsenter. Se gjerne mer info på www.dymax.com og www.panacol.com, eller kontakt oss for en nærmere prat.

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Lakk / Conformal Coating

På ditt kretskort finnes en mengde sensitive komponenter som bør beskyttes. Dersom det ikke er aktuelt med en innstøping av kortet anbefaler vi å påføre en kretskortlakk/conformal coating for beskyttelse. Kretskortlakk finnes i ulike typer som silikon, polyuretan, epoxy og akryl. Produktene finnes som 1-komponenter og 2-komponenter, slik at de kan herde med luftfuktighet, miksing av komponenter eller med UV-herding. Kretskort kan dyppes, pensles eller sprayes med lakk, avhengig av hva som passer din produksjonsmetode best. Her vil dine krav og ønsker om varmeleding, hardhet, fuktbeskyttelse, viskositet og herdetid være avgjørende for hva vi gir råd. Vi fører/skaffer kretslakker fra DOW, Electrolube, Dymax og Panacol. Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med din applikasjon.

Silikonbaserte lakker brukes når du krever god beskyttelse på kretskort i både lave (ned til -500C) og høye (opp til +2000C) temperaturer. Silikon er mer diffusjonsåpen enn andre stoffer, noe som betyr at fuktighet lettere trenger gjennom. Silikonlakk kan vanskeliggjøre reparasjoner på kretskort i ettertid, siden lodding ikke fester på silikonbehandlede overflater.

Akrylbasert lakk er mye brukt, og beskytter godt mot fuktighet. Enkel påføring, herder raskt og kan lett repareres. Beskytter lite mot kjemikalier, men er enkel å reparere.

Polyuretanlakker beskytter godt mot kjemikalier. De er lette å påføre, men trenger lang tid til herding. Kan være vanskelig å reparere.

Epoksybaserte lakker isolerer godt, og beskytter godt mot kjemikalier og fuktighet. Overflaten blir svært hard, og blir motstandsdyktig mot mekanisk slitasje. Termiske endringer kan gi mekanisk stress pga. hardheten. Kan være vanskelig å reparere.

Brukes når rask produksjon ønskes, siden lakken herder på sekunder ved hjelp av UV-lys. Dette er ofte harde lakker som beskytter godt mot fuktighet og kjemikalier.

Miljøvennlige lakker som beskytter godt mot kjemikalier. Påføres manuelt eller ved dypping. Har ofte lange herdetider.

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Fett

Elektronikk-Fett

Vi fører ulike typer fett for elektriske applikasjoner. Slike fett herder ikke og vil bevare sin fleksibilitet i årevis. Dette kan være di-elektrisk fett som forhindrer kortslutning i områder der forurensning kan medføre problemer. Vi har silikonfett i ulike forpakninger til slike behov. I tillegg har vi ulike termisk ledende fett for bruk der varme skal ledes effektivt vekk. Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med din applikasjon.

Di-elektrisk fett hindrer elektrisk kontakt mellom deler. Disse finnes i ulike viskositeter og motstand, avhengig hvor det skal benyttes

Termisk ledende fett benyttes for å overføre/fjerne varme fra utsatt komponenter. Termisk ledeevne avgjøres av fyllstoffene, og egenskapen måles i W/mK (watt pr. meter * Kelvin). Termisk ledende materialer har lede-evner fra 0,5 W/mK og oppover til ca. 5 W/mK.

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Primer

Elektronikk-Primer

Man benytter ofte en form for primer/grunning når man skal lime, støpe eller lakke produkter. Hovedhensikten til en primer er å optimalisere overflatestrukturen, slik at man får best mulig resultat til god vedheft. Vi har Corona og plasmamaskiner som benyttes til endring av overflatespenning ved liming av vanskelige plaster. Valg av primertype avhenger av hva du skal feste til hvilken type lim, lakk eller støpemasse.

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Løsemidler / Solvents

Løsemidler-Solvents

For rengjøring av utstyr og applikasjoner finnes ulike typer løsemidler. Disse kan benyttes som tynnere i støpemasser og lakker i enkelte tilfeller. Vi har ulike typer løsemidler fra forskjellige leverandører. Spør oss om produkter som passer til din produksjon.

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Dispensering

Dispensering

Som naturlige tilleggsprodukter til våre kjemiske produkter finnes ulike typer dispenseringsapparater. Mange har behov for egnet utstyr for å påføre lim osv., og vi er en norsk distributør for Nordson EFD. De produserer alt fra små tompatroner via ventilsystemer til Desk-Top roboter. Vi har en mengde ulike dispenseringsprodukter på lager. Kontakt oss nærmere slik at vi får vite hva som skal dispenseres.
www.nordsonefd.com får man oversikt over hva som finnes av produkter.

Dispensering av 1-komponentprodukter gjøres fra enkle patroner ved hjelp av trykkluftsystemer eller mekaniske systemer. Den enkleste måten er bruk av patron i håndholdt pistol, som passer godt til liming nå og da.

Nordson_EFD_DispensGun

Nordson_EFD_DispensGun

Ved regelmessig dispensering gjennom arbeidsdagen, anbefaler vi en lite trykkluftsdispenser for å unngå belastningsskader hos operatør. Her kan trykk, tid og retur-vakuum stilles enkelt inn, avhengig av versjon.

Nordson_EFD_Performus_X100_Fluid_Dispenser

Nordson_EFD_Performus_X100_FluidDispenser

Mer avanserte dispenseringsjobber utføres ofte med automatisk robot, der passende dispenseringsmaskin monteres på aktuell type robot.

Nordson EFD Automation System EV Series

Nordson EFD Automation System EV Series

Dispensering av 2-komponentprodukter gjøres fra doble patroner, eller via større 2-komponent blandingsanlegg (føres ikke av Lindberg & Lund AS). De to lim-delene presses ut av dobbelpatroner vha. manuell pistol eller trykkluftsanlegg, og blandes i miksere som er egnet til det aktuelle limet.

Nordson EFD Optimixer

Nordson EFD Optimixer

Mikserne er engangsprodukter, der lim vil herde når dispenseringen er over. Ved neste gangs dispensering settes ny mikser på patronen, og limingen fortsetter.

Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

UV – herdeutstyr

Vi selger stadig mer UV-herdende lim. Dette er lim som herder på sekunder, og som gir svært rask og effektiv produksjon. Våre leverandører av UV-lim er Dymax og Panacol som har stort utvalg av UV-herdeutstyr. På www.dymax.com og www.hoenle.com finner du ulike system fra våre to leverandører. Kontakt oss for en nærmere prat om hvordan du ønsker å benytte UV-lim. Vi finner fram til egnet utstyr for din produksjon.

Herding med UV-lys kan skje manuelt eller i lamper montert i produksjonslinjen. Manuelt skjer det ved at lampens lysslange holdes over limfugen noen sekunder for herding. Man kan plassere applikasjonen i et kammer der herdelampe er inkludert .
Ved automatisk herding kan samme lamper monteres i produksjonslinjen, eller det kan benyttes en UV-conveyor som integrert løsning.

NB!! UV-stråling er svært skadelig for hud og øyne. Det er viktig at man ALLTID benytter UV-briller ved benyttelse av UV-lim.

Convoier UV
Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Aviation

Elektronikk Aviation

Vi er stor leverandør av kjemikalier til flyselskap og Forsvaret, og har derfor også beskyttelses- og vedlikeholdsprodukter til aviation-kunder. Dette er fra våre leverandører LPS og Chemetall/Ardrox, som er anerkjente produsenter på verdensbasis. Kontakt oss for nærmere informasjon om spesialprodukter du har behov for.

aviation-Vedlikehold-Ardrox
aviation-rengjøring-Ardrox
aviation-Vedlikehold-LPS
Til Kategorier

Lenker

Brosjyrer

Spørsmål? Ta kontakt

Avdelingen

Jørgen Dahl

Salgsleder
Mobil: +47 46 93 17 19
jorgen.dahl@biesterfeld.no

Som sentral tilbyder av kjemiske produkter til norsk elektro-industri  har vi mange muligheter for å finne rett produkt for din applikasjon. Jo tidligere vi kan involveres i produktutviklingen, jo enklere er det å finne egnet produkt som vil passe dine krav. Vi tilbyr trygg leveranse, logistikk, rådgivning, teknisk støtte og sikker kjemikaliehåndtering/SDS gjennom hele prosjektets levetid.

KNUT LYBY
KNUT LYBYSelger Elektronikk
Mobil: +47 46 83 79 75
knut@biesterfeld.no

Kontakt oss