Biesterfeld Sweden AB

Biesterfeld Sweden AB levererar kemiska-tekniska lösningar, produkter och support till svensk och dansk industri inom bl.a. smörjmedel, konstruktionslim, kompositmaterial, ingjutningsmaterial.
Vår vision är att med god produktkännedom och tekniskt kunnande efter kundens krav råda och vägleda till optimalt val av produkt.
Vi eftersträvar snabba leveranser från vårt lager i Norrköping och försöker hela tiden utveckla och effektivisera produktflödet från våra olika leverantörer.
Ständiga förbättringar och kritisk granskning är ledord i vårt kvalitets- och miljöarbete.
Vi lyssnar till kundernas krav och varje utfört arbete skall vara en rekommendation för kommande affärer.
Kontakta oss och vi kommer att göra vårt bästa med en lösning för dig.

Magnus Lagerqvist
Managing Director
Direkte: +46 (0)11-44410 08
Mobil: +46 (0)726-44 93 81
ml@biesterfeld.se

Kontakt

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept

Kontaktinformasjon

Biesterfeld Sweden AB
Fjärilsgatan 3
60361 Norrköping
Telefon: +46 (0)11-14 90 30
E-post: info@biesterfeld.se
www.biesterfeld.se