Unboxing Roboze Plus pro

Med Roboze Plus Pro produserer du enkelt funksjonelle deler i superpolymerer og kompositter.

Nye materialer med høy ytelse
PRO-serien utvider produksjonsmulighetene takket være de nye Roboze PEKK- og ToolingX CF-materialene. Roboze Plus PRO er en komplett additiv produksjonsmaskin, designet for å øke verdiskapingen og gi nye konkurransefortrinn til din bedrift.

Produserer nøyaktig og repeterbart.
Robozes patenterte bevegelsessystem med gir, «Beltless System», har alltid vært synonymt med repeterbarhet og nøyaktighet. Roboze Plus PRO garanterer en presisjon på 15 mikron på de produserte delene.

Allsidighet fra alle vinkler.
Roboze Plus PRO klarer høye temperaturer opp til 150 °C, og med et byggevolum på 300mm x 250mm x 220mm i x-, y-, z-retningen, som sammen med vakuumteknologien garanterer stabilitet og perfekt vedheft av de produserte komponentene gjennom hele prosessen.

Kvalitet over industristandarder.
PRO-seriens industrielle 3D-printere innlemmer «HT Dryer-enheten» som, sammen med de andre innovative elementene i maskinen, har som funksjon å forberede materialet før produksjon, tørke og varme det, og dermed garantere overflatekvalitet og mekanisk ytelse til delene som produseres.

Materialer.
Roboze Plus PRO printer materialer som MATRIX, PEEK, Carbon PEEK, Carbon PA PRO, PEKK, ToolingX CF, PP PRO, Flex-TPU, Functional-NYLON, Strong-ABS, Ultra-PLA.

Nøyaktighet 15 Micron.
Byggevolum (X) 300 x (Y) 250 x (Z) 220 mm

Systemstørrelse (X) 790 x (Y) 690 x (Z) 1910 mm

Kontakt oss for mer informasjon