Har du problemer med kjeder som ruster?

De fleste bedrifter har kjeder for drift og produksjon, og disse utgjør ofte en stor andel av vedlikeholdskostnadene. Smøring og skifte av kjeder beslaglegger også verdifull tid for service- og vedlikeholdsavdelingen.
Vi har løsningen: Jax Proofer Chain oil

Jax Proofer chain oil er designet for svært korrosive omgivelser og kan benyttes på alle typer kjeder i industrien. Den innehar NSF H1-godkjenning for bruk i næringsmiddelindustrien. Jax Proofer Chain oil renser kjedet, reduserer slitasje og gir god beskyttelse og lang levetid på kjedet, samt at ekstrem vedheft hindrer at oljen vaskes bort.

  • Designet for bruk i korrosivt miljø
  • Gir god vedheft til overflaten
  • Trenger godt inn i leddene
  • Kan brukes på alle typer kjeder i industrien
  • NSF H1-godkjenning for næringsmiddelindustrien

Kan også bestilles i følgende størrelser

  • 19 liter – varenr: 19313
  • 1 Gallon – varenr: 13564
  • 208l fat – varenr: 19307

Trenger du hjelp til valg av smørefett til din applikasjon, ta kontakt med Stein Roger!