Nordson EFDs Performus X-dispensere øker produksjonshastigheten og
reduserer produksjonskostnadene gjennom kontrollert påføring av
lim, smøremidler og andre monteringsvæsker. Performus X100 har
0-100 psi (0-7 bar) trykkregulator som håndterer alle væsker.
Performus X15 har 0-15 psi (0-1 bar) trykkregulator som gir større
kontroll ved dosering av tynne væsker.