Pneumatisk pumpe til fett for 25-30kg spann 1:65 Lengde på røret
som går ned i spannet er 480mm