JAX Bio-Guard™ olje som oppfyller de krav til VGP-standarder for
biologisk nedbrytbarhet, toksisitet og bioakkumulering.