Mobil Delvac 1 Transmission Oil 75W-80 er et høytytende smøremiddel
for manuelle girkasser. Den er utviklet for moderne europeiske,
tungt belastede manuelle girkasser som brukes i lette til tunge
nyttekjøretøy. Giroljen er en blanding av syntetiske baseoljer og
et avansert tilsetningssystem som gir fremragende girskifte, god
flyteevne ved lave temperaturer og høy viskositetsstabilitet. Mobil
Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 tilbyr utvidede ytelsesreserver
for bruk i gir som krever API GL-4 service, og mer bestemt for
moderne transmisjoner som krever ZF TE-ML 02L og/eller MAN 341 type
Z4-godkjennelser (erstatter nå ZF TE-ML 02D og MAN 341 Typ Z3).