Mobil DTE 26 Ultra-serien gir eksepsjonell termisk- og
oksidasjonsstabilitet, forbedret korrosjonsbeskyttelse og
kontrollert demulsibilitet. I tillegg vil oljens «Keep-clean»
egenskaper beskytte kritiske komponenter som servo- og
proporsjonalventiler som det finnes i mange moderne hydrauliske
systemer.