Mobilgrease™ FM 101 og FM 222 er flerfunksjonsprodukter med høy
ytelse som er spesielt konstruert for smøring av maskiner i
matvareproduksjon. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er formulert med
komponenter som tilfredsstiller kravene i CFR 178.3570, kapittel
21, og er NSF-registrert som H1-klassifiserte smøremidler.
Mobilgrease FM 101 og FM 222 produseres ved anlegg som er
sertifisert iht. til ISO 22000 og som også tilfredsstiller kravene
i ISO21469 for å sikre at de høyeste nivåer av produktintegritet
opprettholdes.