Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 og 023 inngår i en familie av produkter
med høy ytelse, og som består av fem universalfett for industribruk
og to halvtflytende fett til spesielle formål. Disse
litiumhydroksystearatfettene er laget for å gi ekstra beskyttelse
mot slitasje, rust og vannvask. De leveres i stivheter fra
NLGI-grad 00 til 3, og med baseoljeviskositeter ISO VG 150 og 320.
Mobilux EP 0, 1, 2 og 3 anbefales til de fleste typer industribruk
inklusive tung bruk med høye trykk og sjokkbelastninger. Disse
fettene gir utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og vannvask.
Dette gjør dem spesielt egnet til utstyr som er utsatt for vann
eller fuktighet. Mobilux EP 0 og 1 egner seg til
sentralsmøresystemer. Mobilux EP 2 og 3 er universalfett. Anbefalte
driftstemperaturer er i området fra -20ºC til 130ºC, men de kan
brukes ved høyere temperaturer hvis smøringsfrekvensen økes
tilsvarende.