Univis HVI er en serie antislitasjehydraulikkoljer av høy kvalitet
som kjennetegnes ved sin uvanlig høye viskositetsindeks. De er
laget for å holde viskositeten under kontroll over et vidt
temperaturområde. Pga. sin stabile viskositet anbefales Univis HVI
til hydraulikksystemer som er utsatt for store
temperaturvariasjoner. Mange slike systemer er følsomme for
viskositetsendringer hos oljen fordi de er avhengige av stabil
viskositet for å fungere presist.