Høytemperatur silikon lim. Sort farge 310ml
Ikke et farlig stoff eller blanding.