Universal tekniskt silikon lim. Næringsmiddel godkjent NSF Limer
til alle typer underlag, også andre silikoner. Acetoxy herdesystem.
Sort farge 310ml
Ikke et farlig stoff eller blanding.