Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-seriens oljer er helsyntetiske
smøremidler med svært høye ytelse, som er beregnet for
kjølekompressorer og varmepumper. De er sammensatt av syntetisk
fremstilte, voksfrie hydrokarboner av polyalfaolefintypen (PAO),
som har utmerket termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet.
Oljene har høy skjærstabilitet, naturlig stabil viskositetsindeks
og god flytevne ved lave temperaturer, og de har derfor bedre
ytelse enn konvensjonelle mineraloljer ved krevende
driftsbetingelser. De har liten løselighet og blandbarhet med
kjølemidler, noe som resulterer i tykkere oljefilm i miljøer med
kjølemidler under trykk, og mindre lekkasjer ved akseltetningene.
Oljenes stabilitet og lave flyktighet motvirker avdamping av lette
destillasjonsfraksjoner, noe som kan forekomme i konvensjonelle
mineraloljer.