Lube Shuttle Pro-S 18V 4000mAh, denne fettpressen kan brukes på
vanlige fettpatroner og på Lube-shuttle patroner.