Lube Shuttle Jet spray. Luftdrevet fettsprøyte for Lube Shuttle
patroner. Sprøyter fett og smørepastaer. Perfekt for tannkranser,
kranbommer, større flater som skal behandles.