Fugespiss til Lube Shuttle patron. Brukes med skjelettpistol til
fylling/pakking av lager