Mobil 1 Synthetic ATF overgår ytelsen til konvensjonelle ATF-oljer
og bidrar til å gi utmerket motstandsdyktighet mot oljenedbryting
og avleiring. Mobil 1 Synthetic ATF’s høye naturlige
viskositetsindeks og stabilitet bidrar til å beskytte mot termisk
nedbryting ved høye driftstemperaturer, samtidig som oljen gir
utmerket ytelse ved omgivelsestemperaturer ned til -54 °C. Bidrar
også til å forbedre transmisjonens levetid og holder den ren.