Mobil ATF LT71141 er en høyytelses-ATF med lang dreneringsytelse
som skal brukes i automatiske girkasser.