Mobil ATF 220 er en automatgirolje med høy ytelse beregnet for
eldre kjøretøyer som skal ha Dexron IID. Den brukes også i enkelte
tilfeller som hydraulikkvæske.