Mobil ATF Multi-Vehicle er en flerbruks automatgirolje som er
dekker spesifikasjonene til en rekke bilprodusenter.