Mobil Glygoyle-serien er høytytende smøremidler som er basert på
polyalkyleneglykol (PAG). De gir fremragende smøring av gir, lagre
og sirkulasjonssystemer med ekstreme temperaturer ved forhold som
ligger langt utenfor det mineraloljer kan klare. De er skjærstabile
og gir utmerket motstand mot oksidasjon, termisk nedbryting og
dannelse av slam og avsetninger. De er laget med en egenutviklet
tilsetningspakke som øker høytrykksegenskapene og
slitasjebeskyttelsen, rust- og korrosjonsbeskyttelsen, samt
skumkontrollen uten at det går ut over egenskapene til
PAG-baseoljen.