Mobil Polyrex EM™-serien er smørefett av meget høy kvalitet som er
spesielt formulert til lagersmøring i elektriske motorer.
Smørefettenes avanserte fortykningsformulering og
fabrikasjonsteknikk gir bedre lagerytelse og beskyttelse, og bidrar
til lang levetid for motoren.