Produktene i Mobilgrease XHP™ 220-serien er litiumkomplekssmørefett
med ekstra høy ytelse beregnet på et bredt spekter av bruksområder
og driftsforhold. Produktene er utviklet for å overgå
konvensjonelle produkter, ved bruk av ledende
litiumkompleksproduksjonsteknologi. De er utviklet for utmerket
høytemperatursytelse, svært god adhesjon, strukturell stabilitet og
høy vannbestandighet. Smørefettene har høy grad av kjemisk
stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon. De
har høyt dråpepunkt og maksimalt anbefalt driftstemperatur for
serien er 140 ºC. Smøremidlene i Mobilgrease XHP 220-serien er
tilgjengelige i NLGI-gradene 00, 0, 1, 2 og 3 med
baseoljeviskositet på ISO VG 220.