Mobilmet™ 760-serien er rene skjæreoljer med ekstra høy ytelse. De
er klorfrie og beregnet for krevende skjæring, spesielt for
ståltyper som er vanskelige å bearbeide. Mobilmet 760-serien
anbefales ikke for bruk til kobber og kobberlegeringer, ettersom
den angriper disse mykere gulmetallene aggressivt. Sammenliknet med
andre ledende høykvalitetsskjæreoljer, gir Mobilmet 760-serien
overlegen overflatekvalitet, lengre verktøylevetid og redusert
ansamling av spon i skjærepunktet. Oljenes lyse farge gjør at
arbeidsområdet kan sees når maskinen er i gang. Dette fører til
bedre skjærenøyaktighet og mindre avvik fra nominelle mål. Oljene
forebygger dannelse av oljetåke i nærheten av verktøymaskinen, og
bidrar derfor til et tryggere og mer behagelig arbeidsmiljø.
Mobilmet 760-serien er omhyggelig testet på moderne verktøymaskiner
og har gjennomgått omfattende kundeevalueringer. Takket være dette
har Mobilmet 760-produktene blitt et førstevalg ved mange
verksteder.