Mobiltrans HD 10W, 30, 50, og 60 er høyytelse smøremidler
konstruert for å møte eller overgå kravene i den strenge
Caterpillar TO-4-spesifikasjonen. Denne produktserien er unikt
designet for å optimalisere ytelsen til powershift transmisjoner ,
girkasser og sluttdrev . I hydrauliske systemer gir de maksimal
beskyttelse, selv i høytrykkssystemer.