Mobilfluid 125 er en krafttransmisjonsolje med ekstra høy ytelse
som er beregnet for bruk i hydrodynamiske transmisjoner og
hydraulikksystemer som typisk brukes i jernbanemateriell,
skipsutstyr, anleggsutstyr og industrielt utstyr. Oljen er
fremstilt av høykvalitets baseoljer og avanserte tilsetninger for å
kunne gi den presise ytelse som kreves for å gi god respons fra
utstyret. Mobilfluid 125 er konstruert for å tåle de høye
påkjenningene ved både lave og høye hastigheter under en lang rekke
krevende driftsforhold.