Mobilube HD-N 80W-140 er en girolje med ekstra høy ytelse som er
laget av utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Oljen
er fremstilt for å gi god ytelse i tunge girkasser, bakaksler og
sluttdrev hvor det forekommer høye trykk og sjokkbelastninger. Den
gir utmerket kjemisk og termisk stabilitet ved høye
oljetemperaturer, god ytelse ved lave temperaturer og har vist seg
effektiv mot rust som skyldes vanninntrengning og/eller lagring
under fuktige forhold.