Molykote BR-2 Plus universalfett med MoS2 for glide- og rullelager
med middels til høy belastning. Egnet til alle typer glidelager,
rullelager, splines, kuleledd, kileakslinger, gjengede spindler
etc. Patron passer kun i Lube-shuttle fettpresser. Temperaturområde
fra -30C til +130C, opp til +150C i korte perioder.