Molykote Longterm 2/78 smørefett med høy ytelse for glideflater av
metall utsatt for høy belastning og lav til moderat hastighet. Lav
oksidering gjør Molykote Longterm 2/78 godt egnet til
langtidssmøring, og gir god korrosjonsbeskyttelse. Temperaturområde
fra -35C til +135C