Molykote PG-65 syntetisk fett beregnet for smøring av applikasjoner
i plast, elastomer, metall eller kombinasjon av disse. Molykote
PG-65 anbefales i elektromekanisk utstyr, soltak, styrekabler,
elektromotorer og gir etc. Temperaturområde fra -55C til +130C