Molykote PG-75 delsyntetisk smørefett for plast mot plast og plast
mot metall med lav til middels hastighet og moderat belastning.
Molykote PG-75 benyttes på opphengsleddene på kjøretøy, sylindere
til stoler etc. Temperaturområde fra -40C til +130C