Molykote 165LT smørefett for åpne gir, drivskruer og tannhjul
utsatt for høy belastning. Meget godt vedheft for å hindre at
fettet slynges vekk fra smørepunktet. Temperaturområde fra -25C til
+120C