Molykote BR-2 universalfett med MoS2 for glide- og rullelager med
middels til høy belastning. Molykote BR-2 er egnet til alle typer
glidelager, rullelager, splines, kuleledd, kileakslinger, gjengede
spindler etc. Temperaturområde fra -30C til +130C, opp til +150C i
korte perioder.