Silikoneforbindelser fri for borsyre i sammensetningen