Simalube reduserer vedlikeholdskostnader og nedetid. Anvendelsen av simalube forlenger levetiden for komponenter som lager, kjeder, girhjul, transportbånd og andre mekaniske deler. Redusert vedlikeholdsbehov og nedetid fører også til en reduksjon av de totale kostnadene.
Ved gjenvinningfabrikker, hvor mye støv og smuss er til stede, er det viktig med korrekt smøring. Dårlige smurte komponenter kan raskt bli skadet og må da byttes ut. Dette fører til avbrudd i produksjon og høyere kostnader.

Relaterte videoer