Molykote møter de avanserte kravene til smøremidler benyttet i bilproduksjon

Molykote smøremidler fra Dow Consumer Solutions er utviklet gjennom generasjoner med kompetanse, innovasjon og problemløsning. Lindberg & Lund AS fører en rekke produkter fra Molykote til bilproduksjon. Du kan lese mer om våre produkter her