Vi vil bli bedre!

Vi vil gjerne bli bedre og ønsker din tilbakemelding. Undersøkelsen består av 9 enkle spørsmål, og tar ca 2 minutter å gjennomføre.

Du mottar en tøff Mobil caps ved gjennomføring av denne undersøkelsen.

Du kan gi en anonym tilbakemelding på undersøkelsen, men da har vi dessverre ikke mulighet til å sende deg en caps.

Ja, ta meg til spørreundersøkelsen