VARMT – KALDT – VÅTT – FUKTIG – UNDER VANN

Lindberg & Lund tilbyr teknisk-kjemiske produkter til Nordisk industri. En ting er å være del av kretsløpet som utvikler og produserer komponenter og utstyr, en annen del er å bidra til at industrien har tilgang på de beste løsningene for å utføre reparasjoner og vedlikehold på det vi produserer og drifter her oppe i vårt Nordiske klima.

Markedet for vedlikehold, reparasjon og operasjon (MRO) er av stor viktighet for det totale industrielle kretsløpet, og vi vil med dette informasjonsskrivet (White Paper) forsøke å belyse noen NYE muligheter som nå er tilgjengelig på markedet. Vi mener at disse nye produktene vil være av stor interesse for dere som jobber innen f.eks. vind, energi, marine, eller rett og slett alt som har med utendørs industri å gjøre.

EVALUERE

PLANLEGGE

UTFØRE

LØSNINGER

SUPPORT

Her vil vi introdusere dere for hvordan vi ser industrien gå frem for å utføre reparasjoner og vedlikehold under ugunstige forhold. Vi viser og til nyutvikling som gjør at kulde og fuktighet ikke står i veien for å øke effektiviteten.

Høydepunkter

  • Reduserer nedetid med opptil 50%
  • Øker effektiviteten med opptil 90%
  • Lære hvordan innovasjon kan muliggjøre reparasjoner som tidligere var utenkelig under ekstreme temperaturer og høy fuktighet: Forstå de viktigste hensynene som hindrer effektivitet innen reparasjon og vedlikehold
Les mer…