Risikohåndtering i forbindelse med koronaviruset

Vestby 16.03.2020

Lindberg & Lund følger kontinuerlig med på råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene, og gjennomfører kontinuerlig tiltak for å redusere risikoen for våre ansatte og våre kunder.
Vi benytter i stor grad hjemmekontor for våre medarbeidere. Vårt lager har strenge restriksjoner ved leveranse og mottak av varer.
For medarbeiderne har vi lagt strenge føringer for oppfølging etter reiser de har vært på, og potensielle smittefarer de måtte ha vært utsatt for.

Lindberg & Lund informerer jevnlig internt om rådene som gis fra myndighetene, og bidrar med forebyggende informasjon og tiltak om hvordan risikoen for smitte kan reduseres for å ivareta våre ansattes helse.
Vi har innført reiserestriksjoner, samt stopp for deltakelse på kurs/seminarer/arrangementer/ inntil videre. Videre har vi kansellert alle våre planlagte kundearrangement. I dette inngår også at vi ikke tar imot besøk i Torvuttaket 89.
Dersom omfanget av spredningen av koronaviruset fører til at noen av våre medarbeidere blir ute av stand til å utføre arbeid grunnet karantene eller sykdom, vil vi gjøre tiltak som i størst mulig grad sikrer leveranser til kundene.

Vi har i dag fått meldinger fra flere transportselskaper om at de er i en force majeure situasjon, og det kan ikke forventes at de klarer å overholde avtalte tidsvinduer. Denne ekstraordinære situasjonen vil påvirke transportørenes generelle kvalitet, som igjen fører til at våre kunder må beregne noen forsinkelser i vareleveringene. Vi vil informere de dette gjelder så snart vi har fått beskjed om berørte leveringer.

Vi har pr. i dag ikke fått meldinger om forsinkelser fra våre vareleverandører.
Dersom risikoen for påvirkning av kundeleveranser skulle endre seg, vil vi sørge for at kundene får informasjon om hvilke konsekvenser dette har, og hvilke tiltak vi gjør for å redusere konsekvensene.

 

Morten Haugberg

Adm. Direktør