Kjære kunde 

På grunn av stadige svekkelser av den norske krone mot utenlandsk valuta, og økte fraktkostnader, så vi oss nødt til å øke prisene med inntil 15% fra og med mandag 23.mars.
Påslaget justeres hver mandag i takt med svingningene i valuta.
Prisøkningen som skyldes våre økte kostnader vil bli nedjustert i takt med endringer i valuta og fraktkostnader.

Vi beklager at vi er nødt til å foreta disse endringene. Vi vil samtidig opplyse om at alle våre ansatte er i full aktivitet, og er tilgjengelig for assistanse ved behov.

Vennlig hilsen

Morten Haugberg
Administrerende Direktør
6 April-2020

Oppdatert: 08.06..2020

Valutatillegg uke 24
For de av våre kunder som handler i norske kroner er tillegget 5 % i uke 24