Lindberg & Lund deltar i NCMT- klyngen for bransjeoverskridende samarbeid og utvikling av nye, sterkere og grønnere polymer- og komposittløsninger.

NCMT er en internasjonal næringsklynge som jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger innen polymer og kompositt. Klyngen består av bransjeuavhengige aktører med verdensledende og komplementerende kompetanse.

Les mer om ncmt fra vår tildigere artikkel