Kjære kunder og samarbeidspartnere

Dette har vært et spesielt år som har påvirket hver og en av oss på mange ulike måter. Vi vil bruke anledningen til å takke dere alle for et meget godt samarbeid gjennom dette utfordrende året, samt ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt År!

Nyttår nærmer seg, og det samme gjør prisjusteringer fra våre produsenter. I tillegg til justeringer fra våre produksjonspartnere, har vi siden mars slitt med kostbar Euro, som igjen har gjort at vi har hatt varierende valutapåslag på mellom 5 og 12 % på alle våre transaksjoner etter at vi ble rammet av pandemien på starten av året. Euroen er fortsatt kostbar, og vi velger nå å samkjøre dette med prisjustering for å unngå eget valutapåslag på hver ordre også i 2021.

Fra 1.1.2021 vil vi måtte justere opp våre priser 7,5 % (inkl. valuta) ifht. vanlig prisnivå i år*.
*Dette gjelder for Polymer og kompositt produkter (ikke forhandlere/andre kontraktfestede priser)

Vennligst informer alle aktuelle personer i din organisasjon om disse endringene.

 

Med vennlig hilsen
Kompositt avdelingen
Stig Eines
Lindberg & Lund AS