Vactra- Exxon Mobil

Hvorfor er vangoljer så viktig?

Det er fortsatt noen som benytter en hydraulikk-, gir- eller sirkulasjonsolje for å smøre vangene på sine metallbearbeidingsmaskiner. Dette skyldes som regel at en fra før allerede har en slik type olje på maskinen, og da slipper å kjøpe inn en ny type til dette formålet. Men er dette lønnsomt ?

Oljen som skal smøre vangene har ofte flere egenskaper enn det de foregående nevnte produktene kan håndtere. En vangolje skal i tillegg til å smøre og beskytte vangene mot korrosjon også forhindre stick-slip problemer og separere seg raskt fra vannløselige kjølevæsker.

Stick slip ?

Når arbeidsstykket skal bearbeides i metallbearbeidingsmaskiner er det svært viktig at oljen som benyttes på vangene inneholder såkalte stick-slip additiver. Dette er additiver som er med på å kontrollere friksjonen mellom vangene og glideplaten som holder arbeidsstykket som skal bearbeides.

Stick-slip problemet oppstår når det er mer statisk friksjon enn dynamisk friksjon, og dette frembringer en rykkvis bevegelse på vangen. Slike ukontrollerte bevegelser vil kunne resultere i unøyaktigheter, dårlig sluttresultat på arbeidsstykket og videre tap i produksjonen.

Tramp olje ?

Det er viktig å forebygge tramp-olje. Tramp-olje er først og fremst olje som har blandet seg med kjølevæsken. Denne «forurensningsoljen» kommer først og fremst fra vangene, men den kan også komme fra interne lekkasjer fra maskinens andre systemer. Denne blandingen av kjølevæske og olje gir en svært god grobunn for bakterier og soppdannelse, noe som forringer kjølevæskens levetid. Det er derfor viktig at oljen som benyttes på vangene har svært gode separasjonsegenskaper mot kjølevæsker, slik at den lett kan fjernes fra kjølevæsken med oljeskimmere.

Det er svært viktig å velge riktig vangolje, som har de rette egenskapene, for å sikre en jevn og god produksjonstakt, ønsket kvalitet på resultatet av jobben og ikke minst lang levetid på kjølevæsken som benyttes.

Mobil Vactra Oil Serien

Mobil Vactra Oil serien er et svært godt produkt som tilfredsstiller alle kravene til en vangolje. Den har vært på markedet i mange år og er et kjent begrep innenfor bransjen. Produktet har mer enn 600 utstyrsgodkjennelser, og kan i tillegg til vangolje også benyttes som hydraulikkolje. Mobil Vactra Oil serien er i mange tilfeller blitt en problemløser for mange kunder som har hatt utfordringer med lav produksjon, ujevn kvalitet og problemer med kort levetid på kjølevæsken sin.

Har du utfordringer med ditt system, eller bare vil ta en prat om dette emnet, er det bare å ta kontakt med oss.

PDF dokument

Se hele vårt utvalg av Vangoljer her

Teknisk hjelp? – Ta kontakt

Gi en kort forklaring på hva du ønsker.