Kjære kunde!  

 

Vi har mottatt varsel om prisøkning fra vår leverandør ExxonMobil, som medfører at vi som distributør også må gjøre en justering av våre priser. Justeringen fra ExxonMobil varierer fra produkt til produkt. 

I den siste tiden har vi operert med et justerbart valutapåslag. Dette påslaget bakses nå inn i den generelle prisjusteringen. Valutapåslaget har i all hovedsak vært 5%, noe som også er utgangspunkt når denne nå inngår i prisjusteringen.  

Dette medfører at vår prisjustering blir en kombinasjon av direkte justering fra ExxonMobil og vårt valutapåslag den siste tiden.  

Prisjusteringen vil som nevnt variere fra produkt til produkt og når prisene er klare vil vi sende ut en oppdatert prisliste som vil være gyldig fra og med 1. april 2021. 

Våre EUR-kunder vil ikke bli berørt av valutapåslaget, og kun justeringen fra ExxonMobil vil være gjeldende.  

 

Vi håper på forståelse for nødvendigheten av denne prisjusteringen. Videre spørsmål rundt justeringen kan rettes til din distriktsrepresentant eller salgssjef for ExxonMobil smøremidler hos Lindberg & Lund AS.  

 

Vennlig hilsen  

Yngve Angermo
Salgssjef ExxomMobil smøremidler, Lindberg & Lund AS