Hvorfor benytte syntetiske giroljer innen industrien?

Her kommer noen gode tips og forklaringer, samt et tilbud om å teste ut ExxonMobil nye SHC gir/sirkulasjonsoljer.

Bilindustrien har for lengst forstått nytteverdien av å benytte helsyntetiske motoroljer som er tilpasset nye krav til drivstoff besparelse, utslipp osv. Nå følger industrien raskt etter.
ExxonMobil sitter i førersetet og leder utviklingen av «state of the art» industrielle syntetiske giroljer som er tilpasset og testet/godkjent av de fleste gir produsenter.
ExxonMobil’s moderne giroljer er basert på avanserte formuleringer av baseoljer og tilsetningsstoffer som vil gjøre det mulig å reduserte vedlikeholdskostnader og energibesparelser på inntil 8% grunnet minimal indre friksjon i oljens oppbygning.

Som vedlikeholds ansvarlig, kan du tenke deg å redusere energikostnader, ha lengre skiftintervall på oljene samtidig som du er med på å bedre miljøet og CO2 avtrykket? Ta del i vår «Mobil SHC Satisfaction Guaranntee»

Hva dette går ut på er i korthet følgende:

Du skifter ut den mineralske gir/sirkulasjonsoljen som du bruker i dag til en av våre syntetiske SHC Gir eller SHC 600 sirkulasjonsoljer ved neste skiftintervall. Du betaler for den syntetiske kvalitetsoljen med de fordelene vi har beskrevet over, og dersom du ikke opplever noen forbedringer vi har diskutert og blitt enige om innen 12-24 måneder, så vil vi betale tilbake mellomlegget du betalte ekstra for den nye syntetiske oljen.

Er ikke dette en grei avtale? -Prøv oss da vel !

Lindberg & Lund i samarbeid med ExxonMobil garanterer kvalitet i alle ledd. Avanserte oljeanalyser vil gi deg en god oversikt og vi holder det vi lover. Vi gleder oss til å høre fra deg og informere om hvordan vi gjør dette sammen.

Har du spørsmål angående en oljeanalyse, ta kontakt og du vil snart høre fra oss.